ArrayBehandlingarArrayButikArrayförmånsportalArrayBoka tid

Giltighetstid på beställningar

Köp av Massagetjänster hämtas ut inom 6 månader från beställningsdatum.

Din behandling behöver utföras senast sista dagen på giltighetstiden.

För att kontinuerligt kunna erbjuda behandlingstider så görs inga undantag på giltighetstiden.


Övrigt att tänka på

 Köp via portalen är personliga och kan ej hämtas ut av andre part.

 Köp via portalen räknas som ett bindande köp , inga återbetalningar görs.