BehandlingarNaprapatförmånsportalBoka tid

Giltighetstid på beställningar

Köp av Massagetjänster hämtas ut inom 6 månader från beställningsdatum.

Din behandling behöver utföras senast sista dagen på angiven giltighetstid.

 Giltighetstid på beställning finns i orderbekräftelsen från Benify.

För att kontinuerligt kunna erbjuda behandlingstider så görs inga undantag på giltighetstiden.


Övrigt att tänka på

Beställningar via portalen är personliga och kan ej hämtas ut av andre part.

Beställningar via portalen räknas som ett bindande köp , inga återbetalningar görs.